N-VA Berlaar verbolgen over eenzijdige beslissing asielcentrum in Berlaar

Op 11 juli 2022
Reactie komst asielcentrum N-VA Berlaar

Graag reageren we op de commotie die ontstaan is omtrent de onverwachte beslissing van de federale regering gisterenavond. We delen de bezorgdheid van onze burgers en trachten er alles aan te doen om deze niet besproken beslissing in goede banen te leiden.
Als lokale partij zijn we geschrokken over het plotse nieuws van de omvorming van de legerkazerne tot tijdelijk asielcentrum. We zijn niet gehoord als lokaal bestuur en voelen ons dan ook in de kou gezet door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V). De manier waarop dit gelopen is, toont volgens ons weinig respect voor ons, onze coalitiepartner, burgemeester Horemans (tevens CD&V) en de lokale democratie in haar geheel. We betreuren het dat wij als partij pas enkele minuten voor de officiële perscommunicatie over dit gegeven werden ingelicht. De politica uit de Vivaldiregering maakt deze beslissing zonder een diepgaand overleg met het lokale bestuur en we zijn dan ook erg geschrokken.

We hebben wel alle begrip voor het feit dat er opvang moet zijn voor asielzoekers in België, maar we stellen ons vragen bij de locatie en de proportionaliteit. We achten deze locatie voor een asielopvang ongeschikt. Bij eerdere plannen voor een vaccinatiecentrum was deze locatie volgens verschillende instanties niet gepast omwille van de moeilijke bereikbaarheid. Bovendien is deze locatie eerder afgelegen van allerhande mogelijke voorzieningen. Daarbij stellen we ons ook vragen over hoe we deze mensen goed kunnen opvangen. Het had beter geweest om met een kleiner aantal te beginnen en zien hoe dit proces loopt. Nu staan we als bestuur voor een voldongen feit. Dat men nu plotsklaps 750 asielplaatsen moet bij creëren op één plaats, is volgens ons helaas symptomatisch voor het asielbeleid dat gevoerd wordt onder Sammy Mahdi en Nicole De Moor. De terugkeercijfers van illegale migranten zijn erbarmelijk in vergelijking met de vorige regeerperiode. Jaarlijks worden er 5.000 mensen minder teruggestuurd dan onder Theo Francken. En in plaats van de lasten van de asielopvang te spreiden over de verschillende regio’s, wordt een Vlaamse gemeente van amper 11.000 inwoners nu gedwongen om alle lasten te dragen. Dit is wanbeleid van de bovenste plank. We stellen dan ook dat indien de CD&V-staatssecretaris echt geeft om een humane en adequate opvang van asielzoekers men hier ook rekening mee dient te houden, maar tot dusver lijkt dit niet het geval.

We betreuren dat de federale regering deze beslissing zomaar kan nemen door het feit dat de kazerne geen eigendom van de gemeente is. We zoeken verder naar informatie om zo Fedasil ook duidelijk te maken dat dit geen correcte beslissing is. We verwachten ook dat als deze plannen zouden doorgaan alles ordentelijk dient te verlopen en dat de federale overheid moet ingrijpen en bijsturen bij problemen.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is