Van onder de kerktoren naar over de kerktoren.

Op 18 december 2020, over deze onderwerpen: 7. Openbare werken, Patrimonium
Restauratie Sint-Pieterskerk

Nog net geen twee jaar geleden kopten de lokale kranten dat de Sint-Pieterskerk zou sluiten voor vernieuwingswerken. Toen hadden we immers groen licht gekregen om te beginnen aan de restauratie van onze kerktoren. Vlaanderen zou een mooie som bijleggen, de Kerkfabriek deed een duit in het zakje en ook wij wilden ons prachtige patrimonium bewaren. Daken, glasramen en muren, dat waren de uitdagingen. Gaandeweg hebben we met z'n allen van buiten kunnen bewonderen hoe de werken verlopen. Zo kraaide onder andere onze windhaan na enkele maanden weer. Veel uitdagingen en veel werk, maar hoe staat het nu eigenlijk met die kerk?

"Het geheel loopt momenteel nog steeds volgens planning. De toren is volledig gerestaureerd en momenteel zijn ze hoofdzakelijk bezig met dakwerken, waar onder andere natuurleien geplaatst worden. Het voegwerk is eveneens zeer arbeidsintensief en het is dan ook echt de moeite om die stielmannen aan het werk te zien", legt onze Schepen van Patrimonium Jan Hendrickx (N-VA) uit. Perfect op tijd is dus de boodschap. 

De komende maanden vervangen de vakmannen nog de ramen. De grote glas in lood ramen zijn nu in restauratie bij de firma "Monument".  Daarnaast wordt het voorzet glas momenteel ook geplaatst, wat niet het meest aangename preciesiewerk is in deze koude temperaturen. Wanneer die karwei erop zit, kunnen we verder naar de binnenkant kijken. Daar is onder andere al nieuwe elektriciteit, verlichting en branddetectie geplaatst. Een nieuwe geluidsinstallatie volgt nog!

We vermoeden dat de werken aan de kerk gelijktijdig klaar zullen zijn met de omgevingswerken. Zo krijgen we één compleet pakket tegen de start van het bouwverlof in juli.  Nu enkel maar hopen dat vadertje winter geen spelbreker wordt. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is